1
در فنلاند هر شخصی که در یکی از کشورهای حوزه اقتصادی اروپا (ETA) اقامت دائم داشته باشد، می تواند شرکت تأسیس کند. ذكر تاريخ شروع به كار ، سمت و ميزان درآمد در گواهي شغلي الزامي است. درآمد شرکت های مقیم اتریش مشمول قوانین مالیاتی شرکت ها می شود. بدیهی است افرادی که مشغول به تحصیل در اروپا می باشند و یا مدارک تحصیلی خود را از اروپا اخذ کرده باشند، شانس بیشتری در خصوص پیدا کردن شغل واخذ اقامت اتریش