1
اقامت اروپا به شیوه سرمایه گذاری را در این مقاله بشناسید. سلام.مطلب شما در گروه اقامت اسپانیا قرار گرفته است لطفا در خواست خود را در گروه اقامت در کانادا یا آمریکا قرار دهید. این درحالیست که مبلغ شهریه در موسسات خصوصی بستگی به دوره های انتخابی شما خواهد داشت. تجاری که تمایل به خرید ملک دریکی از استانها زیر به حداقل ارزش بیان شده می باشند، می توانند از مزایای ویزای اقامت کانادا استفاده نمایند.