1
کشور آلمان ، از کشورهای پیشرفته واقع شده در اتحادیه اروپا است.که ایرانی های زیادی ، به دلایل متفاوت به این کشور مهاجرت می کنند. وب سایت های زیر را جهت کاریابی در کانادا چک کنید. برای دریافت اقامت اسپانیا باید از طریق یکی از راهکارهای موجود در این کشور (کار، سرمایه گذاری، تمکن مالی و…) اقدام نمایید. شما بایستی شرایط خاصی نظیر: داشتن روابط با جامعه سوئیس، پیروی از قوانین سوئیس، عدم به خطر افتادن