1
مانند هر کشور دیگری برای سفر به کشوری در اروپا باید ویزای مربوطه را داشته باشید. استان ها شرایط مختلفی را برای افراد اعمال خواهند کرد برای مثال: متقاضیانی که بدون وقته و برای مدت کوتاهی در استانی اقامت داشته اند قادر به زندگی بدون محدودیت خواهند بود اما ناگفته نماند که بایستی از مقررات جدید پیروی نمایند و این دامنه زمانی 10 سال و یا بیش تر خواهد بود.- ارائه مدارک و اطلاعات نشان دهن